Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona Główna | Newsy | Rejestracja Uczestników | Regulamin zawodów | Bilety | Galeria | Kontakt

 

Regulamin zawodów

 

REGULAMIN ZAWODÓW
I Mistrzostwa Polski w MMA


I. ORGANIZATOR
Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walk MMA, TCM Polska Extreme Team, MTL Asco sp.zo.o.


II. CEL IMPREZY
Impreza ma na celu popularyzację dynamicznie rozwijającej się i formalizującej dyscypliny sportowej zwanej Mieszanymi Sztukami Walki – MMA wśród szerokiej rzeszy zawodników i sympatyków.
Dodatkowo organizator dąży do:
- propagowania zdrowego współzawodnictwa wśród zawodników MMA w Polsce.
- integracji środowiska i wymiany doświadczeń treningowych.
- wyłonienia i nagrodzenia najlepszych zawodników,
- weryfikacji stopnia wyszkolenia zawodników
- promowania miasta organizującego zawody oraz pierwszej formalnej federacji MMA


III. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
Warszawa (Łomianki) 25 czerwiec 2011
Tychy 2 lipiec 2011
Gdynia (Kosakowo -Mosty) 9 lipiec 2011
Kraków (Skała) 16 lipiec 2011


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Mistrzostwa Polski MMA to impreza otwarta, mogą w niej uczestniczyć wszyscy zawodnicy. Uczestnictwo w zawodach możliwe jest po spełnieniu warunków regulaminu, a w tym m.in:
a) kwalifikacja do kategorii wiekowych i wagowych
b) aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza sportowego zezwalające na udział w zawodach, w ramach rywalizacji mma.
c) wniesienie opłaty startowej
d) aktualne ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej
e) waga zawodnika w dniu zawodów tożsama ze zdekarowaną w formularzu zgłoszeniowym.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialnośd, świadomi ryzyka utraty zdrowia i życia.
3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
Opłata startowa w Polskich Mistrzostwach MMA wynosi:
a) opłata startowa wynosi 50 zł
b) opłata startowa wnoszona może być do 7 dni przed pierwszymi zawodami eliminacyjnymi
4. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
5. W cyklu zawodów, zawodnik rejestrować może się wielokrotnie.
a) Zawodnicy zakwalifikowani do półfinałów nie mogą startowćd w eliminacjach ponownie.


Pobierz cały regulamin w formacie PDF