Informacja od Organizatora:

W związku ze zbyt małą liczbą zawodników zarejestrowanych na zawody do Gdyni i brakiem możliwości organizacji turnieju, eliminator w tej lokalizacji nie odbędzie się. Zapraszamy wszystkich zawodników 16 lipca do Skały koło Krakowa.

Formularz zgłoszeniowy do eliminacji
Pierwszych Mistrzostw Polski MMA

lokalizacja zawodów*:
imię i nazwisko*:
data urodzenia*:
kategoria zawodnicza*:
kategoria wagowa*:
rozmiar koszulki*:
klub:
trener:
adres zamieszkania*:
telefon kontaktowy*:
e-mail*:
bilans walk / tytuły i osiągnięcia:

1) mam ukończone 18 lat
2) zapoznałem się z Regulaminem zawodów i przyjmuję jego warunki;
3) wyrażam zgodę na administrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych, które udostępniłem w formularzu rejestracyjnym, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów przeprowadzenia rejestracji uczestników zawodów "Pierwsze Mistrzostwa Polski MMA".
4) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych jestem poinformowany, iż (i) celem zbierania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie rejestracji uczestników zawodów (ii) przekazywanie danych osobowych przez uczestników zawodów jest dobrowolne, (iii) osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także prawo wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5) wyrażam również zgodę na administrowanie moimi danymi osobowymi i przetwarzanie ich, w tym adresu poczty elektronicznej, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.) przez Administratora dla marketingowo-reklamowych celów również nie związanych z niniejszymi zawodami, w tym dla celów związanych z organizacją kolejnych imprez promocyjnych lub zawodów Organizatora.

* - pola z gwiazdką są wymagane

Wiadomość została wysłana


Dziękujemy